1 resultat for måned: 09/2018

Dagsorden til generalforsamling frigivet

Kære alle Da der ikke er indløbet yderligere punkter til den kommende generalforsamling d. 25. september kl. 19.00, vil dagsorden for mødet jvf. vedtægterne være følgende: Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år. Behandling ... Mere