Dagsorden til generalforsamling frigivet

Kære alle

Da der ikke er indløbet yderligere punkter til den kommende generalforsamling d. 25. september kl. 19.00, vil dagsorden for mødet jvf. vedtægterne være følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af formand (Punktet udgår, da formanden var på valg sidste år og vælges for to år).
  6. Valg af øvrig bestyrelse, 2-4 medlemmer.
  7. Valg af revisor.
  8. Valg af udvalg.
  9. Eventuelt.

Husk! Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig af hensyn til forplejning.

Vel mødt!