Hold. 2011 – KIG – Idrætsgym. Talentpiger årgang 2010/2011

Hold. 2011 – KIG – Idrætsgym. Talentpiger årgang 2010/2011

Kontingentet er på 3300 kr. og deles i to rater. 1. rate betales ved tilmelding og 2. rate i januar 2018

Hold 2011 årgang 2010/2011 er et idrætsgymnastik talent aspiranthold. Dvs. at der efter endt sæson kan forekomme udtagelse til idrætsgymnastik talenthold på ny. Holdet træner 2 gange om ugen med særligt fokus på basis-træning, styrke, smidighed, samt sammensatte øvelser som der skal konkurreres i på de fire redskaber; Hest, barre, bom og gulv. Der vil være fokus på træningsdisciplin, selvstændighed, kammeratskab, motorisk udvikling og talentudvikling.
Hvis pigerne på holdet kan blive klar til det, vil vi stille op til klubmesterskabet i slutningen af sæsonen.
Nye piger/forældre kan kontakte Miriam på Mail: miriam_offersgaard@hotmail.com med henblik på en prøvetræning. Som udgangspunkt optages der ikke nye piger på holdet midt i sæsonen.

Ledere:

Anna Nicidie Hjorth Jensen
Mobil: 28307274
annanicidie@hotmail.com
Miriam Offersgaard
miriam_offersgaard@hotmail.com

Go to Top